Tools
Register Login
You are here: Home » Νομικά Θέματα » Νομοθεσία
Σάββατο, 15 Ιουν 2024

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 10:40

Νομοθεσία

Rate this item
(1 Vote)
Στην ενότητα αυτή καταγράφεται ενδεικτικά μέρος του νομοθετικού πλαισίου των επιχειρήσεων.


1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση, Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004.


Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις, Παλαιός Αναπτυξιακός Νόμος 2601/1998.

2. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γενική Νομοθεσία
"Περί του Εμπορικού Νόμου" ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 19, 29-37, 40-41, 44-46, 64).
"Περί Ανωνύμων Εταιρειών" ΚΝ 2190/1920.
Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, ΠΔ 360/1993/Α-153.
"Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" ΠΔ 16-22.1.1920 (άρθρα 1-7).
"Καθορισμός της διαδικασίας δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ-ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της ανακοίνωσης καταχώρισης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας" ΑΥΟικΟικΑνάπτ Κ2-10200/2002.
"Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις" Ν 3016/2002 (άρθρα 1-11).
"Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις" Ν 3156/2003 (άρθρα 1-14, 20).
"Περί ειδικών διατάξεων αφορωσών τας ανωνύμους εταιρείας" ΝΔ 4015/1959 (άρθρα 1-4).

Επωνυμία
"Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων" Ν 1089/1980
Επωνυμία ως προστατευόμενο δικαίωμα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Απόφαση του Αρείου Πάγου αρ. 1445/1997.

Θέματα Ισολογισμού
"Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" Ν 1041/1980 (άρθρα 47-49).
"Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" ΠΔ 1123/1980 (άρθρο 1).
"Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" Ν 2992/2002 (άρθρο 1).
"Δημοσιευμένα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)" ΑΥΟικΟικΑνάπτ 23861/587/4.6.2004.
"Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" Ν 2238/1994 (άρθρο 29).
"Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" ΠΔ 186/1992 (άρθρα 4 παρ. 1, 2, 7 και άρθρα 26-29).

Ονομαστικοποίηση
"Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ" ΠΔ 310/1996 (άρθρα 3 παρ. 1-3, 4 παρ. 1-3 και 5).
"Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" Ν 2238/1994 (άρθρα 13 παρ. 1, 2 και άρθρα 38, 39).

Ευρωπαϊκή Εταιρεία
"Περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας" Κανονισμός (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου.

3. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
"Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" Ν 3190/1955.
"Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών αφορωσών τας Ανωνύμους Εταιρείας και τας Περιορισμένης Ευθύνης" Ν 3505/1956 (άρθρο 3).

4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
"Περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων" ΝΔ 1297/1972.
"Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" Ν 2166/1993 (άρθρα 1-5).
"Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς, ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών ΕΕ" Ν 2578/1998 (άρθρα 1-11, 16).
"Περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων περί εταιρειών" ΝΔ της 28.4.1923 (άρθρο 2).

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
"Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης" ΠΔ 299/2003.
"Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" Ν 3091/2002 (άρθρα 28, 29).

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
"Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις" Ν 2523/1997 (άρθρα 20, 22 παρ. 8).
"Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" Ν 1882/1990 (άρθρο 25).

7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
"Διακριτικά γνωρίσματα" Ν. 146/1914 (άρθρο 13).
"Περί σημάτων" Ν. 2239/1994 (άρθρο 1).
Υποβολή δήλωσης κατάθεσης σήματος στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου, Ν. 2239/1994 (άρθρο 5 παρ. 1).
Αμετάκλητη καταχώρηση της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής ή της αμετάκλητης απόφασης των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Σημάτων, Ν. 2239/1994 (άρθρο 14 παρ. 6).
"Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας"
Δεκτικές βιομηχανικής παραγωγής εφευρέσεις, Ν. 1733/1987 (άρθρο. 5 παρ. 5, 3, 2).
Δικαίωμα υλοποίηση εφευρετικής ιδέας, Αστικός Κώδικας (άρθρα 57, 65).
Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Ν. 1733/1987 (άρθρο 17 παρ. 3).
Καταχώρηση στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δημοσίευση στο ειδικό δελτίο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Ν. 1733/1987 (άρθρο 12).
Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης, Ν. 1733/1987 (άρθρο 13).

8. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
"Περί αθέμιτου ανταγωνισμού" Ν. 146/1914.
Παράνομος ανταγωνισμός, άρθρο 3.
Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων, άρθρο 13.
Σφετερισμός εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων, άρθρα 16-18
Επιχειρηματικές πρακτικές αντίθετες στα χρηστά ήθη. άρθρα 5, παρ. 1, 17 & 106 παρ. 1& 2.
Πράξεις κατά του οικονομικού συστήματος, Υποτίμηση, άρθρο 7, παρ. 12.
Αξίωση προς παράλειψη, άρθρο 10.
Αξίωση προς ανάκληση για τις περιπτώσεις της δυσφήμισης και της συκοφαντικής δυσφήμησης των άρθρων 11 και 12
Πράξεις κατά του οικονομικού συστήματος, Άνιση μεταχείριση στις συναλλαγές Ν. 703/1977 (άρθρα 1, 2).
Αξίωση αποζημίωσης που προϋποθέτει (Αστικός Κώδικας, άρθρο 914) παράνομη ή αθέμιτη πράξη και υπαιτιότητα.
Περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, Αστικός Κώδικας, άρθρο 904.
Προστασία του καταναλωτή Ν.2251/1994.

9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
"Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγή" Ν. 5325/1932.
Προστασία των συναλλασσόμενων, άρθρα 16 παρ. 2, 17, 7, 47, 40 παρ. 3.
Η συναλλαγματική ως έγγραφο δημόσιας πίστης, άρθρο 1.
Προσδιορισμός χρόνου λήξης συναλλαγματικής, άρθρο 33 παρ. 1.
Εγκυρότητα των συναλλαγματικών, ν.δ. 251/1973 (άρθρο 2).

10. ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Περί επιταγής ή εις διαταγήν αξιόγραφο Ν. 5960/1933.
Ικανότητα του εκδότη για δικαιοπραξία, άρθρο 58.
Γνησιότητα των επιταγών, άρθρα 1, 2 παρ. 1.
Μεταβίβαση της επιταγής εις διαταγήν, άρθρο 14.
Μεταβίβαση της επιταγής εις τον κομιστή, άρθρο 20.
Κανόνες μεταβίβασης της επιταγής, άρθρα 17-19, 21, 22.

11. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
"Κατάρτιση της Σύμβασης", Αστικός Κώδικας, άρθρα 192-194.
"Σύμβαση Εργασίας", Αστικός Κώδικας, άρθρα 648-680.
"Σύμβαση Έργου", Αστικός Κώδικας, άρθρα 681-702.
"Ενοχές από συμβάσεις γενικά", Αστικός Κώδικας, άρθρα 361-373.
"Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις" , Αστικός Κώδικας, άρθρα 374-388.
"Συμβατική υπαναχώρηση" , Αστικός Κώδικας, άρθρα 289-401.
"Έλλειψη συμφωνίας σε μερικά σημεία", Αστικός Κώδικας, άρθρα 195-196.
"Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις", Αστικός Κώδικας, άρθρα 197-198.
"Σύμβαση με πλειστηριασμό", Αστικός Κώδικας, άρθρο 199.
"Ερμηνεία συμβάσεων", Αστικός Κώδικας, άρθρο 200.

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις Ν. 3296/2004.
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξει Ν. 2459/1997.
Κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος Ν. 2238/1994.
Κώδικας διοικητικής δικονομίας Ν. 2717/1999.
Φόρος αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992.
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις Ν. 3091/2002.
Απλουστεύσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις Ν. 2753/1999.
Φόρος προστιθέμενης αξίας Ν. 1643/1986.
Κύρωση των από 31.12.93 και 6.7.94 πέντε δανειακών συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις Ν. 2275/1995.
Κύρωση κώδικα προστιθέμενης αξίας Ν. 2859/2000.
Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Ν. 3193/2003.
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις Ν. 2523/1997.
Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων: Συγχωνεύσεις, Μετατροπές και Διασπάσεις Ν.Δ. 1297/1972 ή Ν.2166/1993.
Επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου Ν. 1676/1986.

 

Last modified on Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:24
Chris Megas

Chris Megas

Chris Megas

Website: www.teilar.gr

Ημερολόγιο

Last month Ιούνιος 2024 Next month
Δ Τ Τ Π Π Σ K
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30