Τετάρτη, 12 Νοέμβριος 2014 08:35

ΜΚΕ - Σεμινάριο Το Νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία

 

seminar

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του άξονα προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:

 

«Το Νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία»

 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από Δευτέρα 10 έως Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, τις απογευματινές ώρες 17.00-20.00 στην Αίθουσα 7 του πρώην Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (1ος όροφος) του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Λάρισα.

Εισηγήτρια: κ. Ακριβούλη Ζωή, Οικονομολόγος MA(Econ).

back to top