Τετάρτη, 12 Νοέμβριος 2014 08:31

ΜΚΕ - Σεμινάριο (Καρδίτσα) με τίτλο Διαχείριση Έργων

seminar

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του άξονα προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:

««Διαχείριση Έργων»»

 

 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από Δευτέρα 10 έως Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, τις απογευματινές ώρες 17.00-20.00 στο Παράρτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα και στην Αίθουσα Α΄ (Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας στο νέο κτίριο του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου).

Εισηγήτρια: κ. Εμμανουηλίδου Μαρία, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας.

back to top