Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2013 13:01

Σεμινάριο «Επιχειρηματικότητα και Περιβαλλοντικές Πολιτικές» - ΜΚΕ

 

 

seminar

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του άξονα προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:

«Επιχειρηματικότητα και Περιβαλλοντικές Πολιτικές»

 

 

 

 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από Δευτέρα 2 έως Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, τις απογευματινές ώρες 17.00-20.00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο (Κεντρικό Κτήριο) του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Λάρισα.

Εισηγήτρια: Δρ. Τσιτσιφλή Σταυρούλα, Χημικός Μηχανικός

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική όλες τις ημέρες και με τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες τεστ δοκιμής – εξέτασης, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Πληροφορίες στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ/Θ στο τηλέφωνο: 2410 684710 ή στο e-mail: mke@teilar.gr.

Αιτήσεις δεκτές το αργότερο μέχρι Δευτέρα 02/12/2013 ώρα 10.00. Την αίτηση θα τη βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στα sites του ΤΕΙ (www.teilar.gr) και της ΜΚΕ (http://mke.teilar.gr).

 

back to top