Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2011 10:14

Από τις 25 Μάιου έως τις 18 Ιουνίου οι υποβολές στα Προγράμματα “Πράσινες Υποδομές” και “Πράσινη Επιχείρηση”

Παράταση Προγραμμάτων έως 23/7/2011

To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προχώρησε σε επίσημη δημοσίευση των Προκηρύξεων και Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα “Πράσινη Επιχείρηση 2011” και “Πράσινες Υποδομές 2011” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”.

Επιλέξτε τους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα σχετικά αρχεία:

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις 18 Ιουνίου 2011 μέσω των δικτυακών τόπων:

Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Για να δείτε μια απλή ανάλυση των προγραμμάτων, ποσοστά επιδότησης, επιλέξιμες επιχειρήσεις και επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης:


 
back to top