Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 09:05

Υπηρεσίες προς νέους επιχειρηματίες από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελούν ένα δίκτυο δομών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και εντάσσεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποσκοπούν αφενός μεν στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος αφετέρου δε στην ενθάρρυνση, στην υποστήριξη και στην καθοδήγηση των νέων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Θυρίδες Ν.Ε. είναι:
Πληροφορίες για χρηματοδότηση.
Πληροφορίες για την αγορά εργασίας.
Πληροφορίες για υπηρεσίες άλλων φορέων.
Πληροφορίες δικτύωσης.
Πληροφορίες εκπαίδευσης.
Υποστήριξη στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας.
Υποστήριξη στην ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Υποστήριξη στην ανάπτυξη πλάνου Marketing.
Συμβουλευτική – τεχνική βοήθεια.
Εμψύχωση.
Ενημερωτικό υλικό άλλων συνεργαζόμενων φορέων.
Δικτύωση.
Ενίσχυση της επιχειρηματικής αντίληψης.

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με την έναρξη, αλλά και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η επιχειρηματικότητα έχει άμεση σχέση με την εκπαίδευση και για το λόγο αυτό ένα μεγάλο τμήμα της ιστοσελίδας είναι αφιερωμένο σε εκπαιδευτικά θέματα.

Portal Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Το portal της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) για τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) εξυπηρετεί την ηλεκτρονική συνεργασία του δικτύου των ΚΠΝ, καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και κυρίως, των νέων για το δεσμό των ΚΠΝ.

Η βασική συνεισφορά του portal είναι η χρήση των επικοινωνιακών υπηρεσιών ως μέσο κεντρικής επικοινωνίας της ΓΓΝΓ και των ΚΠΝ. Στόχος αυτής της επικοινωνιακής υποδομής είναι η μεγιστοποίηση της ροής πληροφορίας από όλους προς όλους, καθώς και η βέλτιστη λειτουργία των ΚΠΝ και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται και λειτουργούν.

back to top