Αρχική Σελίδα

Εκτύπωση

Καλώς ήλθατε.

To Έργο «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ/Λ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) αποτελεί μέρος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύματος.

 

edu            espa